Dödligt våld i nära relationer – Vad kan hälso- och sjukvården göra för att förebygga?


VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer bjuder in till konferens

Mellan åren 2000–2016 mördades 59 personer i Västra Götaland av en nuvarande eller tidigare partner. Både offer och förövare hade sökt hälso- och sjukvård i nära anslutning till dådet. Vad kan vi inom hälso- och sjukvården göra för att förhindra dödligt våld i nära relationer? Vad finns det för riskfaktorer och hur kan vi stödja närstående?

Under dagen får du ta del av regionala forskningsresultat från VKV:s forskargrupp om dödligt våld i nära relationer samt nya resultat från Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall. Samverkanspartners från hälso- och sjukvård, polis och socialtjänst är inbjuda för att diskutera hur dödligt våld i nära relationer kan förebyggas.

Datum: 11 april 2024
Tid: 08:30-16:00
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri, men vid uteblivet deltagande utgår en debiteringsavgift. 
Anmälan: Anmäl dig senast den 27 mars
Tänk på att din anmälan är bindande och att din plats ersätts av nästa person på väntelistan vid avbokning.