DIGITALISERINGSDAGARNA 2023 den 8-10 maj i Sundsvall

Årets konferens genomför Kommits tillsammans med vännerna Sundsvalls kommun, Myndigheten för Digital förvaltning, SKR och Sambruk.

Vi har alla under de senaste åren märkt av svårigheter med att hitta och rekrytera rätt kompetens för att möta verksamheternas behov av IT och digitalisering. Samtidigt ökar förväntningarna på effektivisering och innovation för att kompensera för den ökade kompetensbristen inom offentlig sektors tjänsteleverans.  

Omställningen från enklare manuella arbetsuppgifter till mer avancerade digitala kräver att vi attraherar andra kompetenser inom exempelvis data och informationsanaslys samt skyddet av information.  

Årets tema är därför Kollektiv digitalisering - Möter välfärdens kompetensutmaning. 

  • Tillsammans är det enklaste svaret på frågan, hur möter vi välfärdens kompetensutmaning med stöd av digitalisering?  
  • Tillsammans behöver vi bryta leverantörsinlåsningar, göra oss av med hindrande digitala arv och skapa nya möjliggörande förmågor.  
  • Tillsammans kan vi skapa gemensamma förutsättningar för digitalisering av välfärden på ett effektivare, snabbare och smartare sätt – Kollektiv digitalisering.  

Kom och lyssna på när flera kommuner tillsammans med varandra och sina partners berättar om spännande case som givit resultat. Sundsvalls kommun inleder konferensen med att berätta om hur de jobbar tillsammans med Ånge kommun och följer sen upp med ett omfattande program hela onsdagen om hur Kollektiv digitalisering skapar jämlik välfärd oavsett var du bor. Nyfiken!? Kom och nätverka på plats! 

Gå in redan nu och spana hur långt vi har kommit i programmet. Här hittar du både inspirerande talarpass, kloka kollegor och smarta leverantörer. Som vanligt bjuds tillfällen till nätverkande som leder till problemlösning, inspiration och förlösande skratt. 

Kommits konferenser genomförs av kollegor, med kollegor, för kollegor! 
 

Säkra era platser redan idag genom att anmäla er här!  

Digitaliseringsdagarna kommer att hållas på Södra berget hotell & konferens, www.sodraberget.se

 

 

AV KOLLEGOR - FÖR KOLLEGOR - MED KOLLEGOR