Välkommen till Equalis utbildningsdagar för Endokrinologi!

Utbildningsdagarna äger rum 28-29 september på Clarion Hotel Gillet, Uppsala. Du kan välja mellan att delta på plats eller digitalt. 

 

Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp i endokrinologi. Det omfattar såväl uppföljning av kvalitetssäkringsaktiviteter inom området som presentationer om aktuella ämnen.

Årets program inleds med föreläsningar om det nationella vårdprogrammet för hypertyreos och om tyrotropinreceptor-antikropps (TRAK)-metoder. Första dagen innehåller även föreläsningar om tyreoideasjukdomar hos barn och harmonisering av referensintervall vid biokemisk diagnostik av hypoandrogenism hos män.
Dag två startar med presentationer från kvalitetssäkringsprogrammen. Därefter följer en föreläsning om P-piller, dess konsekvenser för synatchen-test och fördelarna med salivprovtagning. Den prenatala diagnostiken kommer också belysas denna dag liksom androgenbrist och hyperandrogenism hos kvinnor. Expertgruppen avslutar dagarna med att presentera resultatet från en nordisk studie som utvärderat masspektrometri-baserade metoder för testosteron och östradiol i prover från barn. Vi kommer även i år att ha med den uppskattade programpunkten ”Landet runt”. Vi välkomnar er att dela med er av ex. lokala projekt, metodutveckling och patienthistorier till kollegor runt om i landet genom att anmäla en kort presentation (ca 10–15 min) till denna punkt.
 
Alla intresserade är välkomna att anmäla sig.
 
Anmälan till mötet skall vara Equalis tillhanda senast den 17 augusti 2023.  Anmälan efter angivet datum medför en förhöjd avgift.