Program 

Programmet vil oppdateres fortløpende

Tirsdag 20. september 2022 kl. 11.30–16.30

11.00–11.30

Mottakelse og registrering

11.30–12.30

Lunsj på Ishavshotellet

12.30–13.20

Velkommen

konferansier Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved Universitet i Tromsø 

 

Åpningstale

Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning

 

Nordisk Ministerråds Vision 2030 og arbejdet med digitale kompetencer i Norden 

Jonas Wendel, fungerende generalsekretær i Nordisk ministerråd.

 

Kompetansebehov og kompetansepolitiske utfordringer for dobbel grønn og digital omstilling

Kaja Reegård, sekretariatsleder for Kompetansebehovsutvalget i Norge

Les mer om innlederen og innlegget

13.20–13.35

Pause

13.35–14.15

 

Hva vil være de viktigste kunnskapshullene i Nordens digitale kompetanse for det grønne skiftet?

Panelsamtale med:

Eva Karen Þórðardóttir, administrerende direktør ved Stafræna hæfnisklasans

Magdalena Aspengren, ordförande för Hållbarhetsrådet i TechSverige och hållbarhets- och kvalitetschef i Telenor Sverige

Leena Nyman, rådgiver ved Confederation of Finnish Industries - Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Claus Eskesen, uddannelsespolitisk Konsulent ved 3F – Fagligt Fælles Forbund

Stein Kristiansen, organisasjonsmedarbeider i Landsorganisasjonen Norge (LO)

 

Panelsamtalen ledes av konferansier Kathrine Tveiterås.

14.15–14.35

Pause

14.35–15.20

Parallellsesjon A: Grunnleggende digital kompetanse – overordnet

 

Kritisk medieforståelse som nøkkel til å navigere aktivt og bevisst i et stadig mer komplekst medielandskap.  

Mari Velsand, direktør i det norske Medietilsynet 

 

Målet, der hele tiden flytter sig. Om digital inklusion af «hard to reach learners»

ved Mie Buhl, Professor ved Aalborg Universitet.

Les mer om innlederen og innlegget.

 

Att ge digistöd nära användaren

Johanni Larjanko og Ebba Ossianilsson for NVL-nettverket Digital inkludering

 

Parallellsesjon B: Grunnleggende digital kompetanse – eksempler fra praksisfeltet 

 

Bli inspirerad av hållbarhet

Henrika Nordin, leder for Bildningsalliansen i Finland og koordinator av nettverket NVL Hållbar Utveckling

Les mer om innlederen og innlegget.

 

Dags att prata – hur kan man föra konstruktiv dialog

Julia Hemgård, prosjektkoordinator for Bildningsalliansens prosjekt Dags att prata.

Les mer om innlederen og innlegget.

 

Grunnleggende digital kompetanse - hva betyr det for den enkelte?

Lars Olav Strekerud, lærer i norsk og grunnleggende ferdigheter ved Folkeuniversitetet.

Les mer om innlederen og innlegget.

 

15.20–15.30

Pause

15.30–16.25

Parallellsesjon A: Yrkesrettet digital kompetanse – overordnet

 

ESF-prosjektet «Demokratisk digitalisering»: Dobbel kompetanseheving ved å utvikle arbeidsformidleres digitale ferdigheter

Oxana Sundkvist og Ewa Karlsson fra Arbetsförmedlingen i Sverige

Les mer om innlegget og innlederne

 

Digital competence in Vocational Education and Training

Leena Nyman, rådgiver ved Confederation of Finnish Industries - Elinkeinoeläman keskusliittoo EK

 

Strengthening skills for interaction, learning and work in digital and video-mediated environments

Pentti Haddington, Professor at the University of Oulu/Oulun Yliopisto

 

Parallellsesjon B: Yrkesrettet digital kompetanse – eksempler fra praksisfeltet

 

Den digitale fagarbeider – etterutdanning for å digitalisere håndverkere i bygg- og anleggsnæringen

Lasse Brattaas Kristensen, lærer og prosjektleder ved Fagskolen Oslo.

Les mer om innlederen og innlegget her.

 

DIVA – Digital brukerkompetanse i havrelaterte utdanninger

Ingrid Hovda Lien, seniorrådgiver utdanning ved Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

16.25–16.30  Avslutning og oppsummering av dagen ved konferansier Katrine Tveiterås
19.00 Konferansemiddag på Ishavshotellet

 

Onsdag 21. september 2022 kl. 09.30–16.30

09.15–10.45

Besøk på FRAM – Nordområdesenter for miljø og klimaforskning

Innlegg fra statssekretær i Det norske kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel og prosjekteksempler

Bli med til Framsenteret for å lære mer om hvordan tverrfaglig forskning av høy internasjonal standard utvikler digitale løsninger for mer effektiv og presis datainnsamling, og for forskningsformidling. Forskerne fra Akvaplan-niva, Norsk institutt for luftforskning(NILU) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) setter sammen et spennende program for oss – og om vi er heldige, vil vi få presentasjoner som bokstavelig talt tar av fra bakken! Det blir tid til å snakke med hverandre og forskerne. Vi får også innlegg fra statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel ved Det norske Kunnskapsdepartementet.

Bruk av lysloggere på fugl, en ny verden åpnet seg

Sveinn Are Hanssen, Norsk institutt for naturforskning

 

Bruk av droner i havforskning og overvåking

Anita Evenset, Akvaplan-niva

 

Visualisering av forskningsdata –  Bringing emission data to end users

Susana Lopez-Aparicio og Henrik Grythe, Norsk institutt for luftforskning

 

Digitale formidlingsløsninger for å nå de unge - Fram Junior, et prosjekt under konstruksjon

Helge M. Markusson, Framsenteret

 

Mingling

 

Bærekraftig, konkurransedyktig og grønn omstilling i Norge og Norden

Statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren, Oddmund Løkensgard Hoel ved det norske Kunnskapsdepartementet

 

Framsenteret er omtrent 10 minutters gåtur fra Ishavshotellet. For nærmere beskrivelse av veien og adresse, se fanen Praktisk informasjon, under overskriften Fysisk deltakelse.

11.30–12.30

Lunsj

12.30–12.50

Andreas Schleicher, direktør ved OECDs direktorat for utdanning og kompetanse. 

12.50–13.20

Hvorfor skal arbeidslivet bry seg om digital kompetanseheving, og hva har det med den grønne omstillingen å gjøre?

Trude Tinnlund, Landsorganisasjonen Norge.   

 

Hva er menneskets plass i det digitale arbeidslivet?

Lars Lingman, enhetsleder ved Research Institute and innovation partner of Sweden, RISE.

Les mer om innlederen og innlegget.

13.20–13.35

Pause

13.35–14.15

Spesialisert digital kompetanse 

 

It-vest – et unikt eksempel på universitetssamarbejde til udvikling af informatikkompetencer

Michael E. Caspersen er direktør for It-vest – samarbejdende universiteter

Les mer om innlederen og innlegget.

 

GoForIT - kompetanse og muskler for det grønne skiftet

Mali Holen Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge og Simen Sommerfeldt, CTO i Bouvet.

Les mer om innlederne og innlegget

14.15–14.25

Pause

14.25–15.10

Parallell A: Er digital kompetanse en forutsetning for livslang læring? - overordnet 

 

Livslang læring og digital kompetanse for det digitale grønne skiftet. Hva betyr det?

Annita Fjuk, leder for livslang læring, og Liv Dingsør, daglig leder ved Digital Norway.

Les mer om innlederne og innlegget.

 

Korleis kan universell utforming (UU) og brukeropplevinga (UX) bidra til auka deltaking i livslang læring og samfunnet?

Malin Rygg, tilsynsdirektør i det norske

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Les mer om innlederen og innlegget.

Parallell B: Er digital kompetanse en forutsetning for livslang læring? – eksempler fra praksisfeltet.

 

UIB: DIGI - Fleksible moduler innen Digital forståelse, kunnskap og kompetanse for studenter, ansatte og borgere i en digital verden

Magnus Svendsen Nerheim, seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen.

15.10–15.25

Pause

15.25–16.05

Gjør vi i Norden nok? Panelsamtale som trekker sammen trådene fra konferansen. Gjør Norden gjør nok for å sikre at den enkelte, arbeidslivet og samfunnet har god nok digital kompetanse for det grønne skiftet? Hva er veien videre?

Panelsamtale med: 

Michael E. Caspersen, direktør IT-vest

Kikki Kleiven, direktør Bjerknessenteret for klimaforskning

Johanni Larjanko, Adult Learning Expert and national coordinator NVL

Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT Norge

Svein Gunnar Karlstrøm, Fremtiden i våre hender

 

Samtalen ledes av konferansier Kathrine Tveiterås.

16.05–16.30

Samtale mellom statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren, Oddmund Løkensgard Hoel ved det norske Kunnskapsdepartementet og konferansier Kathrine Tveiterås

 

Avsluttende plenumsinnlegg

Sveinung Skule, direktør i det norske Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

 

Veien videre fra konferansen  

Avslutning ved konferansier Katrine Tveiterås.