SSKR flyttar till den 4-5 april 2023

SSKR´s 10:e nationella kongress planerat till den
17-18 mars 2022 byter datum till 4-5 april 2023!

Den 10 januari presenterades nya pandemirelaterade åtgärder och restriktioner som påverkar konferensers verksamhet. Åtgärderna införs med avsikten att de ska gälla under en begränsad tid och kommer att omprövas var 14:e dag. Det står dock redan nu klart att de nya riktlinjerna kommer att påverka våra möjligheter att arrangera SSKR som planerat i mitten av mars. På grund av detta så har SSKR´s styrelse beslutat att skjuta upp kongressen till den 4-5 april 2023. Detta är en mycket viktig kongress för kunskapsöverföring och nätverkande, vi vill därför prioritera en fysisk möjlighet att delta istället för ett digitalt event.

Välkommen att anmäla dig till SSKR´s nationella kongress den 4-5 april 2023 på Svenska Mässan i Göteborg! 

Nu är det dags för jubileum, nu är det 10:e gången som vi arrangerar SSKR:s Nationella kongress! SSKR:s 10:e Nationella kongress kommer att hållas Svenska Mässan i Göteborg den 4-5 april 2023.
Kongressen riktar sig till Stomiterapeuter, Sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal inom kolorektal- urologisk omvårdnad.

Våra tankar för dagarna är att belysa digitala vårdmöte som ligger i tiden, hur kan en rehabmottagning se ut, samt såklart följa upp all intressant forskning inom vårt specialområde.

Programmet kommer att innehålla föreläsningar med stomiterapeuter, sjuksköterskor, läkare samt andra aktuella föreläsare inom ämnet. Det finns stora möjligheter att skapa kontakter, besöka vår utställning och se de nya produkterna på marknaden för vårdprofessionen inom kolorektal- och urologisk omvårdnad.

Vi ser fram emot givande dagar och att vi äntligen får träffas och utbyta erfarenheter samt att ta del av vad våra sponsorer har för spännande nyheter att presentera.

Välkommen önskar SSKR´s styrelse