Leda digitalisering – en konferens för nämndpolitiker och skolchefer

Välkommen till en kostnadsfri konferens om möjligheter och utmaningar med förskolans och skolans digitalisering. Konferensen arrangeras av Skolverket i samarbete med RISE och äger rum på flera platser runt om i landet under våren 2023.

Få inspiration, nya kunskaper om skolans och förskolans digitalisering och nätverka med andra huvudmän. Konferensen vänder sig till dig som är lokal skolpolitiker eller skolchef hos offentlig huvudman. I mån av plats kan även andra funktioner hos huvudmannen anmäla sig tillsammans med skolchef och politiker.

Under dagen kommer du att få ta del av presentationer och inslag om möjligheter och utmaningar med digitalisering. Man kommer även lyfta framgångsrikt arbete som gjorts inom ramen för att styra och leda digitalisering utifrån ett huvudmannaperspektiv. Dagen kommer också innehålla goda exempel från olika verksamheter.  

Under dagen kommer du att få möjlighet till:

  • Samtal och erfarenhetsutbyte med andra huvudmän
  • Ökad kunskap om vad skolväsendets digitalisering innebär och om digitaliseringens möjligheter och utmaningar
  • Inspiration till hur digitaliseringens möjligheter och utmaningar kan tas tillvara för ökad kvalitet och likvärdighet  
  • Ökad kunskap om framgångsfaktorer för att leda skolväsendets digitalisering

Program

Under dagen kommer samtal i rummet, dialoger och erfarenhetsutbyte vara i fokus. Vi kommer få ta del av varandras verksamheter och gemensamt workshopa kring möjligheterna att skapa en så bra skola som möjligt som tillgodoser alla elevers möjligheter och säkrar måluppfyllnad. 

Vi kommer starta dagen med samtal om vad digital kompetens innebär, samhällets förändring och hur det kan tänkas påverka vardagen, skolan och arbetslivet. Vi kommer även tillsammans diskutera digitaliseringen i skolan och förskolan och vad det kan innebära för verksamheten samt hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och elever. Dagen kommer även genomsyras av strategiska och aktuella frågor som påverkar skolan så som kompetensförsörjning och utveckling.

9.30 Kaffe och mingel

10.00 Samhälle och skola i en digital tid

11.00 Förskolans och skolans digitalisering – möjligheter och utmaningar

12.00 Lunch

13:00 Strategiska och aktuella frågor i skolväsendet

14.00 Styrning och ledning – huvudmannens roll för barns och elevers lärande

15.00 Avslut – kaffe och kaka


Plats och Anmälan 

Då konferensen kommer genomföras på olika orter runt om in landet anmäler du dig till det tillfälle som fungerar bäst för dig tidsmässigt och logistiskt. Klicka på länkarna i menyfältet ovan för att komma till respektive anmälan. 

Göteborg, torsdag den 9 mars

Lund, onsdag den 15 mars

Borlänge, onsdag den 22 mars

Örebro, torsdag den 30 mars

Luleå, tisdag den 18 april

Stockholm Arlanda, måndag den 24 april

Stockholm City, tisdag den 25 april

Linköping, torsdag den 4 maj


Kontakt 

Vid frågor om:
Dagens innehåll eller programmet : Samuel Mattsson, Undervisningsråd, Skolverket, samuel.mattsson@skolverket.se

Dagens design eller anmälan : Kristina Söderberg, Projektledare, RISE, kristina.soderberg@ri.se


 

Dagarna designas och leds av erfarna facilitatorer från RISE för en dag full av lärande och erfarenhetsutbyte. Du som deltagare kommer att ha en aktiv roll under konferensen och bidra med dina perspektiv  och erfarenheter. Skolverket står för kostnaderna för deltagande vid konferensen men kringkostnader så som resor och eventuell logi står respektive deltagare för.