Webinar om Svenskt Vattens nya förslag till VA-taxa

Svenskt Vatten erbjuder nu er möjlighet att få en genomgång av det nya förslaget samt tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter. Den 13 och 14 januari arrangerar vi därför två likadana webinars, men med ett begränsat antal platser för att möjliggöra utrymme för diskussion.  

Förslaget och den nya publikationen är nu utskickad på remiss fram till den 29 januari 2021. De stora skillnaderna jämfört med P 96 är att dagvattenavgifterna har tydliggjorts, ny praxis har arbetats in, vissa begrepp och strukturen har förändrats, för att ge en större förståelse. Texter har också införts som förklarar taxans konstruktion och funktion. 
Sedan ett par år tillbaka har vi på Svenskt Vatten, arbetat tillsammans med tre konsulter och en referensgrupp för att ta fram ett nytt förslag till VA-taxa. Nu har vi äntligen lyckats att ta fram ett förslag, som vi behöver förankra i en vidare krets innan det slutgiltiga förslaget kan presenteras.

Medverkande kommer bl a att vara: Gilbert Nordenswan - chefsjurist Svenskt Vatten, Anna Hassel  - Jureva, Christina Gard - VA-Strategi samt Magnus Montelius, Sweco.

Datum: Detta webinar, genomförs både den 13 och 14 januari, 2021 

Tid: kl 09.00 - 12.30.

Kostnad: 1495:- (exkl moms)

OBS! Antalet platser är begränsat till 50 personer vid varje tillfälle.

Anmäl dig via länken längst upp till höger på sidan.