Webinar om digitala utställningar och mässor


Under 2020 började allt fler att prata om digitala event. Fler och fler började kommunicera att ”i år kör vi digitalt” och vi har också sett många spännande varianter på hur konferenser och evenemang av olika slag kan genomföras med deltagarna på distans. En av de typer av evenemang som är svårast att ”översätta” från fysisk till digital form är mässan. Är verkligen en mässa som är så starkt förknippad med en fysisk mässhall, montrar och ett myller av människor en optimal evenemangsform när vi kör digitalt?

När vi på Trippus tog fram vår digitala mässplattform valde vi att vända på frågeställningen. Istället för att utgå från hur en mässa brukar se ut tittade vi på mässans värde. Värde för besökaren. Värde för utställaren. Och inte minst, värde för arrangören. Värdet av en mässa för en mässbesökare består inte av att resa till mässanläggningen eller att få möjligheten att gå runt på mässgolvet. Värdet är den information man kan ta del av, de kontakter som kan knytas, allt man kan lära sig. För utställaren är bygget av monter och monterpersonalens resor och övernattning både tidskrävande och kostnadsdrivande. Det är ju kontakten med besökare, kunder och potentiella framtida kunder man är ute efter.

På torsdag den 11 mars klockan 10.00-10.45 bjuder vi in till webinar där vi delar med oss av lärdomarna från våra digitala genomföranden hittills och berättar om vad vi kan vänta oss framöver.

Vi kommer bland annat att ta upp:

  • Hur skapar man en digital mässa på ett kostnadseffektivt sätt?
  • Hur kan man arbeta med olika typer av utställningar i en virtuell värld?
  • Hur skapar man en posterutställning i samband med en vetenskaplig konferens som genomförs digitalt?  


När: Torsdag 11 mars, klockan 10.00-10.45
Var: Online via Zoom
Pris: Kostnadsfritt

 

 

Säkra din plats här!