Riksidrottsförbundet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Polismyndigheten bjuder in till en heldagsutbildning i ämnet ”Idrottsrörelsens terrorberedskap”.

Parterna har sedan 2018 intensifierat arbetet mot terrorism, och andra hot om allvarliga angrepp i samband med idrottsevenemang, genom ett samverkansprojekt.

Sedan 2010 råder en förhöjd terrorhotnivå i Sverige. I dagsläget finns inget som tyder på att terrorhotnivån kommer att förändras inom de närmaste åren. Sannolikheten för att drabbas av ett terrorattentat är mycket låg, men konsekvenserna kan bli mycket allvarliga. 

Idrottsevenemang är ett av många potentiella mål. När många människor samlas på en liten yta under en förannonserad tid är det alltid viktigt att vi är noggranna med säkerhetsarbetet – oavsett om det handlar om arenaidrotter eller mer öppna evenemang som orientering, skid- eller golftävlingar. Att förebygga och försvåra denna typ av attentat kräver kunskap och säkerhetsmedvetenhet hos arrangören och samverkan mellan flera parter. Utbildningen vänder sig i första hand till idrottens specialidrottsförbund och föreningar men även till arenaägare, kommuner och räddningstjänsten.

Målgrupp
Säkerhetsansvariga

Innehåll
Ökad kunskap om förbyggande och försvårande åtgärder mot terrorattacker på idrottsevenemang samt verktyg för ett utvecklat arbete med säkerhetsplaner.

Medverkande aktörer/utbildare
MSB, Polisen och Riksidrottsförbundet.

Kostnad
500 kr/deltagare. Resor och boende bekostas av deltagaren.

Avbokning
Avbokning senare än 4 veckor innan utbildningens start debiteras med full avgift. Vid sjukdom krävs sjukintyg.

Datum och plats
5 oktober i Stockholm, Clarion Hotell, kl. 09.00 - 16.00. Anmäl dig senast den 5 september.
12 oktober i Luleå, Clarion Hotell, kl. 09.00 - 16.00. Anmäl dig senast den 12 september.

Klicka på det datum som du vill anmäla dig till nedan: