Välkommen till den sjätte upplagan av PKC-dagen
den 27 oktober 2022!


Vi är glada att vi nu kan ses fysiskt efter två år av digitala versioner av PKC-dagen.


I år är temat för PKC-dagen Närstående i palliativ vård.
Det blir föreläsningar och seminarier som kommer att belysa den palliativa hörnstenen
Närståendestöd utifrån flera olika perspektiv.
Vi hoppas och tror på en lärorik och inspirerande dag!

Välkommen att anmäla dig senast den 20 oktober.
Men vänta inte alltför länge, platserna är begränsade och vi räknar med ett stort intresse.

Kostnad:

400 kr för den som arbetar på uppdrag av Region Stockholm eller på uppdrag av
kommuner som är medfinansiärer till PKC.
För övriga är priset 1500 kr/person.

Vi ses!