INSTÄLLT - Equalis användarmöte i Hematologi!

Mötet äger rum 19-20 mars 2020 på Radisson Blu Arlandia Hotel, Stockholm-Arlanda.

Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp i hematologi. Det omfattar såväl uppföljning av kvalitetssäkringsaktiviteter inom området som presentationer om aktuella ämnen.

Årets användarmöte har temat pancytopeni och inleds med en föreläsning om pancytopeni ur en klinikers perspektiv. Detta följs av året som gått.

Efter lunch har vi föreläsningar om myeloplastiskt syndrom, aplastisk anemi och PNH. Dagen avslutas med en workshop innehållande bland annat hur laboratorierna hanterar avvikande resultat.

Andra dagen inleds med landet runt och året som gått. Detta följs av föreläsningar om sepsis och komplikationer samt medfödda pancytopenier. Vi avslutar mötet med föreläsningar om granulocyter- givning och transfusion, barnreferensintervall och en quiz rörande morfologiska fynd.

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Anmälan till mötet skall vara Equalis tillhanda senast den 9 mars 2020. ”Landet runt” är en programpunkt där du som deltagare erbjuds tillfälle att dela med dig av erfarenheter från den egna verksamheten.

Det finns även möjlighet till utställning.

För mer information, klicka på ”Program” här till vänster.