act_img
-
Innovating the future with open source software
act_img
-
What can submarines teach tech companies?
act_img
-
Articwolf
act_img
-
To shape the future of telecommunications requires courage, energy and commercial expertise
act_img
-
Medvetna insiders och nyttiga idioter
-
Många organisationer vill använda den senaste AI och IoT tekniken, men är det möjligt?
act_img
-
Möjligör för morgondagens teknikutveckling och innovationer
act_img
-
Design the perfect AI solutions, or?
act_img
-
Verizon
act_img
-
Är användaren mogen för den föränderliga digitala världen?
act_img
-
Digital strategy for the future
act_img
-
Forskning som möjliggör en trådlös framtid
act_img
-
We are driven by a relentless pursuit of reimagining a better tomorrow
act_img
-
The Future of Space
act_img
-
10 Trends affecting the telecommunications industry right now and in the future
act_img
-
Åter till 1984? Censur eller uttrycksfrihet som slutmål för generativa AI-modeller.
act_img
-
… and cyber crime!
act_img
-
AI för samhällets och medborgarens bästa
act_img
-
How I started an operator - and why I turned it into an international software company
act_img
-
AI ur ett hållbarhetsperspektiv – Hur får vi det att fungera?
act_img
-
Lösningar för framtidens kompentsförsörjning
act_img
-
Experiences of AI in the modern workplace, how it has affected knowledge worker's everyday work-life
act_img
-
Anord Mardix
act_img
-
How AI & VR will change the world of work
act_img
-
IGEday - Sveriges största event för att öka mångfalden inom teknik och ingenjörskap
act_img
-
Medicinteknik som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet vid hjärt- och kärlsjukdomar, cancer...
act_img
-
Klarar organisationer av att möta de växande kraven på cybersäkerhet
act_img
-
Huawei Technologies Ltd - Kenneth Fredriksen
act_img
-
A fight for survival. We would like to share Kyiv’s experience and outline how future-ready digital technologies can help cities stay resilient even..
act_img
-
Hur AI förändrar ljudindustrin - Möjligheter och risker för Sveriges Radio
act_img
-
Explainable AI for healthcare – challenges and future outlook
act_img
-
5G och 6G acceleration
act_img
-
Datadioder – det enkla sättet att säkra sin skyddsvärda information
act_img
-
Låt oss tala om cloud & security, verktyg för tillväxt
act_img
-
Policyfrågorna som styr cybersecurity i organisationen
act_img
-
Hur skapar vi hållbara cirkulära kyl-/värmelösningar för data center?
act_img
-
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
act_img
-
Navigating the Federated Identity Landscape: Insights & Best Practices
act_img
-
Identify and evolve emerging technology trends and patterns and solve deep, complex technical problems
act_img
-
Generative AI: Amplifying Attackers and Defenders
act_img
Charlotta Kvarnström
act_img
-
TechSverige
act_img
Lovisa Hagelberg
act_img
-
Innovating the future with open source software
act_img
-
To shape the future of telecommunications requires courage, energy and commercial expertise
act_img
-
Medvetna insiders och nyttiga idioter
act_img
-
Kommerskollegium
-
Många organisationer vill använda den senaste AI och IoT tekniken, men är det möjligt?
act_img
-
Möjligör för morgondagens teknikutveckling och innovationer
act_img
-
Design the perfect AI solutions, or?
act_img
-
Är användaren mogen för den föränderliga digitala världen?
act_img
-
Digital strategy for the future
act_img
-
Forskning som möjliggör en trådlös framtid
act_img
-
Intel Swe
act_img
-
Jonas Dahlberg, Sales Director – Data and Artificial Intelligence, Microsoft
act_img
-
The Future of Space
act_img
-
How AI & VR will change the world of work
act_img
-
IGEday - Sveriges största event för att öka mångfalden inom teknik och ingenjörskap
act_img
-
Medicinteknik som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet vid hjärt- och kärlsjukdomar, cancer...
act_img
-
Klarar organisationer av att möta de växande kraven på cybersäkerhet
act_img
-
NyTeknik
act_img
-
Ny Teknik
act_img
-
NyTeknik 5
act_img
-
A fight for survival. We would like to share Kyiv’s experience and outline how future-ready digital technologies can help cities stay resilient even..
act_img
-
Hur AI förändrar ljudindustrin - Möjligheter och risker för Sveriges Radio
act_img
-
Explainable AI for healthcare – challenges and future outlook
act_img
-
5G och 6G acceleration
act_img
-
Datadioder – det enkla sättet att säkra sin skyddsvärda information
act_img
-
Låt oss tala om cloud & security, verktyg för tillväxt
act_img
-
Policyfrågorna som styr cybersecurity i organisationen
act_img
-
Hur skapar vi hållbara cirkulära kyl-/värmelösningar för data center?
act_img
-
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
act_img
-
Embassy of the Kingdom of the Netherlands 1
act_img
-
Orange Cyberdefense 1
act_img
-
Strikersoft
act_img
-
Navigating the Federated Identity Landscape: Insights & Best Practices
act_img
-
GitLab 1
act_img
-
Generative AI: Amplifying Attackers and Defenders
act_img
-
What can submarines teach tech companies?
act_img
-
Articwolf
act_img
-
Verizon
act_img
-
Kommerskollegium 2
act_img
-
Embassy of the Kingdom of the Netherlands 4
act_img
-
We are driven by a relentless pursuit of reimagining a better tomorrow
act_img
-
10 Trends affecting the telecommunications industry right now and in the future
act_img
-
Åter till 1984? Censur eller uttrycksfrihet som slutmål för generativa AI-modeller.
act_img
-
… and cyber crime!
act_img
-
AI för samhällets och medborgarens bästa
act_img
-
How I started an operator - and why I turned it into an international software company
act_img
-
AI ur ett hållbarhetsperspektiv – Hur får vi det att fungera?
act_img
-
Lösningar för framtidens kompentsförsörjning
act_img
-
Experiences of AI in the modern workplace, how it has affected knowledge worker's everyday work-life
act_img
-
Anord Mardix
act_img
-
Rittal
act_img
-
Wexoe
act_img
-
GitLab 2
act_img
-
Huawei Technologies Ltd - Kenneth Fredriksen
act_img
-
NyTeknik
act_img
-
Embassy of the Kingdom of the Netherlands 3
act_img
-
Identify and evolve emerging technology trends and patterns and solve deep, complex technical problems
act_img
-
Pax8 - Innovate, Elevate, Advocate, Celebrate
act_img
-
TechSverige