Deltagarkategorier och priser 

Medlem SOFF - 1 990 SEK/person
Annat företag - 3 990 SEK/person
Myndighet - kostnadsfritt
Alla priser är exkl. moms.

Till anmälan - Medlem SOFF
Till anmälan - Annat Företag
Till anmälan - Myndighet
 

Avbokning kan göras fram till den 1 mars utan kostnad.
Det går bra att byta namn på deltagare fram till den 25 mars.