Webinar - Hur ska Sveriges VA-system finansieras - mandat, möjligheter och utmaningar.

Investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat från 16 till 23 miljarder per år. Befolkningen ökar, likaså samhällets krav och nya regleringar från politiskt håll. Det sätter tryck på verksamheten. Stora prisökningar, låga taxehöjningar, brist på personal och organisationer i behov av samverkan är också viktiga förklaringar till den oroande utvecklingen. 

Med dagens låga investeringstakt har avgifterna för vatten och avlopp kunnat hållas konstlat låga. Kostnaden för nödvändiga investeringar har på så vis skjutits till framtida generationer. I och med detta har flera frågeställningar kopplade till finansieringen aktualiserats. Samtidigt som investeringsskulden till VA-systemen är omfattande går många kommuner på knäna.  

Hur kan det då komma sig att dricksvatten av hög kvalitet är något som vi tar för givet? För trots att Sverige har stor tillgång till vatten har vi de senaste åren i delar av landet upplevt vattenbrist eller kapacitetsbrist i våra vattenverk och reningsverk. 

Det finns idag en rad utmaningar i vårt vatten- och avloppssystem. Det handlar om gamla och slitna rör och åldrade vatten- och reningsverk, organiskt material och läkemedelsrester som reningsverken har svårare att rena, ökade risker skyfall och översvämningar eller torka relaterade till klimatförändringarna. Dagens infrastruktur försörjer 90 procent av befolkningen med rent vatten och avloppshantering och det är här de största behoven finns - i gamla ledningsnät. 

Kan kommunerna själva klara att finansiera reinvestering och utbyggnad och hur kan vi modernisera Sveriges VA-system så vi klarar att nå både FN:s globala hållbarhetskrav och våra nationella miljömål? Vad säger politiken kring dessa frågor? Vad styrs nationellt och vad görs regional och lokalt? Det råder samsyn om det akuta investeringsbehovet inom VA och vilka utmaningar som ska adresseras – nu behövs politiska beslut och mandat.

Välkomna till ett seminarium där vi belyser och diskuterar olika finansieringsalternativ med utgångspunkt från Svenskt Vattens Investeringsrapport 2020 som visar på behovet av pengar, personal och organisation behövs för att klara framtiden investeringsbehov för vatten och avlopp.

Talare på detta seminarium kommer bl a att vara:  Politiker, finansiella institutioner, representant från Sveriges kommuner och regioner samt några av Svenskt Vattens medlemmar,

När:  08.30 - 11.00, den 18 mars, 2021

Kostnad: 1495:- (exkl moms)

Ta del av programmet genom att klicka på länken Program högst upp till höger på sidan.

Varmt välkommen med din anmälan!