MasterClass for praktiserende læger

28. OKTOBER
Køge

Tilmelding
FYSISK møde
 

Tilmelding
VIRTUELT møde

Guide til online-møde


Denne MasterClass for praktiserende læger har til formål at opkvalificere praktiserende læger, der allerede nu  behandler type 2-diabetes på højt niveau. 
Mødet vil hovedsageligt omhandle diabetesbehandlingen af de mere komplicerede patienter. 
For at optimere dit udbytte af kurset og forankre læringen 
i den daglige klinik, vil du blive kontaktet af din lokale diabeteskonsulent forud for kurset. Formålet er at for-ventningsafstemme, introducere læringsressourcer samt efterfølgende opfølgning på kurset. 

På kurset vil deltagerne ved en blanding af dialogbaseret under-visning og cases sammen med nogle af landets førende diabetes- behandlere opnå udvidede kompetencer til at håndtere: 

• Den komplicerede diabetespatient ud fra nyeste nationale og internationale behandlingsvejledninger
• Behandling med mere end 3 forskellige antidiabetika
• Den skrøbelige patient
• Den steroidbehandlede patient, der udvikler eller får forværrede metaboliske bivirkninger
• Introduktion til den nyeste diabetesteknologi
• Den nyresyge diabetespatient
• Patienten, der er i høj risiko for udvikling af hypoglykæmi
• Patienten der lider af svær overvægt og komplikationer til overvægt

Mødets agenda og indhold er planlagt i samarbejde med en  ekstern styregruppe bestående af Praktiserende læge Morten Charles, Professor Filip Knop og Professor Jens Meldgaard Bruun

Alle cases er udvalgt og udarbejdet af foredragsholderen. 
Tilmelding til dette møde inklusiv forplejning er personlig og kan ikke overdrages til eller inkludere andre.

Mødet er udelukkende af faglig karakter, og henvender sig udelukkende til sund-hedsfaglige personer og vil blive afholdt i hotellets konferencefaciliteter. Hotellets rekreative faciliteter må ikke benyttes af arrangementets deltagere.
Arrangementet vil blive anmeldt til ENLI inden dets afholdelse. Arrangementet er efter Novo Nordisk Denmark A/S opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området,  selvom arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.

Kontakt: Hvis du har spørgsmål, kontakt venligst reg@meetingplanners.dk