Viken fylkeskommune inviterer kommuner og friluftslivsorganisasjoner til regional friluftslivskonferanse, i samarbeid med Ullensaker kommune. Det blir to innholdsrike dager med kunnskapspåfyll, nettverksbygging og erfaringsutveksling fra spennende prosjekter og satsinger hele Viken. Konferansen arrangeres av Viken fylkeskommune i samarbeid med Ullensaker kommune. 

 

Målgruppe 

Ansatte i Viken- kommuner innen forvaltning, planlegging og tilrettelegging av friluftslivsområder. 
Ansatte i friluftslivsorganisasjoner i Viken. 

Formål 

Faglig påfyll og erfaringsdeling innen friluftslivstemaer 
Inspirere gjennom gode eksempler og tiltak 
Dialog og nettverksbygging mellom kommuner og organisasjoner 

Hovedtemaer på konferansen 

Aktiv i Viken - Erfaringene fra handlingsprogram og satsinger i Viken 
Besøksforvaltning i mye brukte friluftslivsområder 
Friluftslivets kunnskapsgrunnlag og forankring i plan 
Allemannsretten – samarbeid og formidling 
Befaringer - tilrettelegging i nærturområder 

Meld deg på

Frist for påmelding er 15.mai