Deltagarkategorier och priser 

Medlem SOFF - 5 450 SEK/person
Annat företag - 10 900 SEK/person
Myndighet - 950 SEK/person
Alla priser är exkl. moms.

Till anmälan - Medlem SOFF
Till anmälan - Annat Företag
Till anmälan - Myndighet

Avbokning kan göras fram till den 23 augusti utan kostnad.
Det går bra att byta namn på deltagare fram till den 2 september.