Försvarsentreprenörsdagen 2021 
– Där mindre företag och entreprenörer delar kunskap och skapar kontakt på försvarsområdet – 

 

Den 21 januari arrangerar SOFF ett digitalt seminarium främst riktad till Försvarsentreprenörer.

Programmet inkluderar presentationer med fokus på små och medelstora företags perspektiv i exportfrämjande, upphandling,
Nato och Exportkontroll.

I seminariet kommer bland annat Försvarsmakten, FMV, Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet att delta.