Vattenstämman i Kalmar 12–13 maj 2020 ställs in

Svenskt Vatten har beslutat att ställa in årets Vattenstämma i Kalmar på grund av Coronaviruset.

Vi har under de senaste veckorna avvaktat utvecklingen för att bedöma möjligheten att genomföra stämman i Kalmar.
Vi har nu kommit fram till att vi måste ta vårt samhällsansvar för att begränsa smittspridningen genom att ställa in hela Vattenstämman.

Istället ställer vi nu om och planerar för ett längre webinar onsdagen den 13 maj på förmiddagen (kl. 09.00-12.00).
Där lyfter vi valda delar ur programmet med inbjudna talare och paneldiskussioner. Information om detta kommer skickas ut så snart vi har detaljerna klara.   

Föreningsstämman genomförs digitalt
Svenskt Vattens föreningsstämma kommer att genomföras via webb tisdagen den 12 maj kl. 16.00.
Kallelse och dagordning skickas till alla medlemmar under slutet av mars månad och handlingar inför stämman tillgängliggörs på Svenskt Vattens hemsida. Praktisk information om föreningsstämman kommer att distribueras senast veckan innan stämman. 

Svenskt Vatten ser mycket positivt på Kalmarbornas intresse för vatten och klimatfrågor.
Vidare finns stor förståelse för att detta påverkar en redan pressad besöksnäring. Svenskt Vatten har därför beslutat att förlägga den Nationella konferensen Avlopp och Miljö i Kalmar 2021.
På så sätt vill vi tacka Kalmarborna men också stötta det lokala näringslivet och samarbetspartners.

Med vänlig hälsning
Svenskt Vatten