Deltagarkategorier och priser 

Medlem SOFF - 1 500 SEK/person
Annat företag - 3 000 SEK/person
Myndighet - kostnadsfritt

Alla priser är exkl. moms.

Till anmälan - Medlem SOFF
Till anmälan - Annat Företag
Till anmälan - Myndighet

Avbokning kan göras fram till den 17 januari utan kostnad.
Det går bra att byta namn på deltagare fram till den 29 januari.