Deltagarkategorier och priser 

Medlem SOFF/SME-D - 650 SEK/person & seminarium
Annat företag - 1 300 SEK/person & seminarium
Myndighet - 450 SEK/person & seminarium
Alla priser är exkl. moms.

Till anmälan - Medlem SOFF
Till anmälan - Medlem SME-D
Till anmälan - Annat Företag
Till anmälan - Myndighet

Avbokning kan göras fram till den 2 maj utan kostnad.
Det går bra att byta namn på deltagare fram till 2 dagar före respektive seminarium