Deltagarkategorier och priser 

Medlem SOFF - 4 500 SEK/person
Annat företag - 9 000 SEK/person
Myndighet - kostnadsfritt
Alla priser är exkl. moms.

Till anmälan - Medlem SOFF
Till anmälan - Annat Företag
Till anmälan - Myndighet 

Avbokning kan göras fram till den 11 april utan kostnad.
Det går bra att byta namn på deltagare fram till den 28 april.