Välkommen till Svenska Fotkirurgiska Sällskapets (SFS) årsmöte 25-27 januari 2023!


Coalito - vanligare än vi tror? 
Smått och gott inom fotkirurgi

 

 För Dig som vill lära dig mer om coalitio utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
avseende biomekanik, sekundära komplikationer, radiologiska fynd och behandling

och mycket, mycket mer…

Ett stjärnspäckat möte med prominenta internationella och nationella föreläsare.

Varmt välkomna!
 

Programmet erbjuder kvällsaktiviteter med mingel och middagar som ger alla deltagaremöjlighet att
träffas och nätverka i en variation av miljöer i vår fina stad Umeå.

Välkomna till ett stjärnspäckat SFS årsmöte i ett vinterklätt Umeå med puls!


Anna Östberg Elmlund, Ordförande SFS                      Lisbeth Brax Olofsson, Lokal värd

 

Foto: Norrsken Umeå - Fredrik Larsson / Visit Umeå