Så här ser en eventsajt ut!
 

Vi erbjuder alla våra kunder tillgång till en digital eventplattform. Det är ett dynamiskt och skalbart verktyg som används både när det kommer till mindre evenemang, som enbart kräver lättare deltagaradministration, och till mer omfattande event där vi sätter upp specifika funktioner.

På den här eventsajten kan du spana in den visuella grunden som visas utåt mot deltagarna. Klicka här för att testa modulen som deltagaren anmäler sig genom efter att ha mottagit en mailinbjudan.