Deltagarkategorier och priser 

Medlem SOFF - 3 200 SEK/person
Annat företag - 6 400 SEK/person
Myndighet - 950 SEK/person

Alla priser är exkl. moms.

Till anmälan - Medlem SOFF
Till anmälan - Annat Företag
Till anmälan - Myndighet

Avbokning kan göras fram till den 23 oktober utan kostnad.
Det går bra att byta namn på deltagare fram till den 2 november.