Välkomna till 2020 års studiedagar                

I detta coronans år genomför vi studiedagarna senare än vanligt och dessutom annorlunda än vad vi brukar.

Även om det i år inte är studiedagar i sensommaren utan snarare senhöst eller tidig vinter, lite beroende på var du bor, så hoppas jag att de till det materiella innehållet ändå ska vara lika givande som vanligt.

I år genomförs konferensen dels på plats i Örebro och huvudsakligen på Örebro slott samt digitalt.

Vi kommer att få lyssna på föreläsningar om erfarenheter av kommuners, regioners och SKRs arbete till följd av pandemin, erfarenheter från arbetet med att sälja ett stort kommunalt elbolag och rättsutvecklingen beträffande GDPR. JO Thomas Norling medverkar och Helena Jäderblom, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen samt även professor Bo Rothstein.

Hur du än kommer att delta, på plats i Örebro eller digitalt, så hoppas jag att du får givande dagar 26 - 27 november.

Varmt välkomna!

Niklas Witt
Ordförande i SKJF