VA-juridiskt forum, 17-18 november 2021 (online)


Vill du ha koll på det senaste inom VA-juridik? Även detta år har vi ett späckat program med aktuella ämnen och skickliga 
föreläsare som ger dig en gedigen genomgång av rättsutvecklingen under det gångna året.


Årets konferens innehåller en bred variation av allt från nyheter från Svenskt Vatten och lärdomar från nya domstolsavgöranden till direktrapport från EU. Vi gör nedslag i aktuella ämnen såsom bolagisering, omprövningen av vattenkraft, sekretess- och säkerhetsskyddsfrågor och den högaktuella frågan om reglering av dagvatten.

Konferensen kommer att innehålla panelsamtal och förhoppningsvis utgöra en mötesplats för nya insikter, inspiration och kontakter. 
Årets forum genomförs online.

För att ta del av det fullständiga programmet, klicka på fliken Program i menyn ovan.
Varmt välkommen med din anmälan!