VÅGA TÄNK MODIGARE OCH NYTT -

INNOVATIV KOMPETENSFÖRSÖRJNING!

 

Lär dig mer om metoder och verktyg för att boosta din kompetensförsörjning genom att tänka nytt och modigare!

ALMI Uppsala driver under 2020 programmet Innovativ kompetensförsörjning. Tillsammans med vår samarbetspartner MINE kommer vi att utbilda, workshopa, föreläsa och utmana dig att nå längre i det här området genom en rejäl dos kompetensutveckling.
 
Utbildningsprogrammet är flexibelt och består av fem moduler, där du själv väljer om du vill gå en eller flera. Varje utbildningstillfälle genomförs i digitalt workshopformat med föreläsning, utmanande frågor, samtal, interaktiva övningar och kunskapsdelning för att skapa ett lärande på övergripande nivå. Fullgjort program om samtliga moduler ger ett Diplom.

Heterogena grupper har ofta en större förmåga att bidra med fler erfarenheter och nya infallsvinklar än homogena. Det ger högre innovationskraft internt – och externt resulterar det i nya affärer, förbättrad kundservice och möjligheten att locka mer drivna kandidater som vill jobba i en inkluderande arbetsmiljö*. Därmed finns det många anledningar till att rekrytera det man behöver i stället för det man tror. Tiden är inne för organisationer att ändra attityd, förhållningssätt och att skapa mod till att tänka mer innovativt kring kompetensförsörjning. *Diversity Matters, McKinsey Feb 2, 2015.

 

Tid:                    Varje träff startar 9.00 och pågår till 11.45.

Pris:                   Anmäl dig till alla 5 modulerna för 2 500 exkl. moms   alt. 800 kr exkl. moms per modul.

 

Programupplägg

Modul 1            Innovation och tillväxt                                                                                              26 maj

Hur genererar man mod och idéer att utveckla dem till inkomstbringande produkter och tjänster? Vi pratar om the Power of Perspectives, om riskhantering och om hur man driver ett framgångsrikt innovationsledarskap. Genom forskning och samtal kommer vi fram till användbara verktyg i just ditt företag. Föreläsare: Ivar Nilsson och Magdalena Nour

 
Modul 2            Inkluderande och coachande ledarskap                                                              9 juni
 

Vem har svaren du som ledare behöver för ett framgångsrikt ledarskap som skapar både affärsnytta och lojala, produktiva medarbetare? Vi arbetar med både konkreta verktyg som checklistor och med förväntningar och övningar som utvecklar din personal och dig själv som ledare. Föreläsare: Magdalena Nour och Kate Plaskonis

 
Modul 3            Discover Diversity                                                                                                      11 sep
 

Vi är alla idag aktörer i en global värld – kunder, komponenter, producenter, medarbetare och information finns i all världens hörn. Detta gör det än viktigare med perspektiv på det vi kallar Swedishness. Vilka är våra egna normer och osynliga regler, som hjälper och stjälper affärsutveckling? Inte bara för oss själva utan även för potentiella medarbetare. Vi övar oss i att reflektera med teflontest och en utan ifrån bild av oss själva med World Value Survey och samtal för att nå en större kunskap om framgångsfaktorer i en global värld. Föreläsare: Magdalena Nour

 
Modul 4            Olikheter ger affärsnytta                                                                                         7 okt
 

Varför ska du som företagare bry dig om mångfald? Vi pratar om vem som har makt, kapital och inflytande i samhället och om ditt företags möjligheter och risker i samband med mångfald. Genom övningar och reflektioner får du konkreta verktyg hur du kan utforma relevant marknadsföring som stärker ditt varumärke på fler än ett sätt. Föreläsare: Ivar Nilsson

 
Modul 5            Optimal matchning och kompetensbaserad rekrytering                                11 nov
 

Vilken kompetens behöver ditt företag, egentligen? Hur ser den ut, på insidan, inte på utsidan? Vad är kompetens? Genom att arbeta med unconscious bias och hur den påverkar vår världsbild vidgar vi begreppet. Vi går igenom konkreta verktyg som effektiva annonser och strukturerade intervjuer och diskuterar hur du undviker vanliga fallgropar som begränsar vid rekrytering.  Diplomering av fullgjort program. Föreläsare: Magdalena Nour

 
Om föreläsarna
 
 

Ivar Nilsson har under de senaste tre åren drivit MINE Mentorskapsprogram. Med en bakgrund inom rekrytering och bemanning samt arbetsmarknadsprojekt har Ivar en bred kunskap om arbetsmarknadsfrågor. Idag projektleder Ivar sitt femte mentorskapsprogram med stor framgång och föreläser för både arbetssökande och företag om arbetsförberedande insatser, inkludering och mångfald.

 

 

Magdalena Nour har 25 års erfarenhet av att jobba med rekrytering och strategisk kompetensförsörjning i internationella företag. Sedan tre år är Magdalena VD i MINE och arbetar med organisations- och ledarutveckling med organisationer som vill utvecklas, utmanas och samarbeta med andra organisationer för tillväxt, innovation och ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.


 
 

Kate Plaskonis har en magisterexamen i Welfare Policies and Management med fokus på aktiva åtgärder inom arbetsmarknadspolitik. Kate har arbetat inom byggbranschen där hennes roll innefattade utvärdering, strategiutveckling och rådgivning till företag som vill expandera och behöver utveckla sin kulturella intelligens. Kate är en av åtta svenska UNDP-informatörer som utbildar om Globala målen och Agenda 2030 och i den rollen anlitas av skolor, näringsliv och andra organisationer. Som marknadschef på MINE skapar Kate mötesplatser för näringslivet, offentlig och ideburen sektor och kompetens från hela världen, genom föreläsningar, workshops, nätverk och utbildningar.


Vid frågor vänligen kontakta:
Mona Cunningham, 076-125 26 99, mona.cunningham@almi.se 
Leila El-Shaia, 070-212 97 67, leila.el-shaia@almi.se


Anmäl dig här