Vi ställer inte in, vi ställer om - Välkommen till Equalis digitala utbildningsdag i Arbets- och lungfysiologi!

Utbildningsdagen äger rum 19 november 2020 på webben.

Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp i arbets- och lungfysiologi. Det omfattar såväl uppföljning av kvalitetssäkringsaktiviteter inom området som presentationer om aktuella ämnen.

Programmet innehåller presentationer och diskussion av resultaten från årets kvalitetssäkringsprogram. Utöver detta erbjuder vi intressanta föreläsningar: Från Thomas Lindow får vi höra om arbetsprov som en medicinsk spåkula, Johan Economou Lundeberg kommer presentera förslag till riktlinjer för långtids-EKG och Niclas Bjarnegård kommer berätta om metodologiska och tekniska aspekter kring ergospirometri.

 

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Anmälan till utbildningsdagen skall vara Equalis tillhanda senast den
11 november 2020.

För mer information, klicka på ”Program” här till vänster.