Välkommen på ett dygn för dig som är kyrkvärd eller gudstjänstvärd

Syftet är att uppmuntra och inspirera kyrk- och gudstjänstvärdar. Fördjupa förståelsen av uppdraget och ge redskap för att kunna fungera som möjliggörare och generationsöverbryggande gudstjänstförnyare i vår tid. Vi har gemensam upptakt med utrymme att reflektera kring uppdraget att vara värd i kyrkan. Under lördagen gemensamt övningspass med sång, läsning och timing för några dagar under kyrkoåret, därefter två valfria workshops i mindre grupper före och efter lunch.
 

Målgrupp:
Kyrkvärdar och gudstjänstvärdar.

Tid och plats:
Start 20/9 kl.18.00 slut 21/9 kl.16.00
På stiftsgården Stjärnholm

Kostnad:
2800  kr för boende i enkelrum
2350 kr för del i dubbelrum
1800 kr för endast kurs och kost utan boende

Kontakt:
För frågor gällande dagarnas innehåll kontakta kaplan, Magdalena Johansson
För frågor gällande anmälan kontakta administratör Josefin Bredberg

Anmäl dig här senast 19/8