Välkommen till Equalis utbildningsdagar för Klinisk mikrobiologi!

Utbildningsdagarna äger rum 14-15 mars på Värdshuset Lasse Maja konferens & fest, Järfälla. Du kan välja mellan att delta på plats eller digitalt. 

Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp i klinisk mikrobiologi. Det omfattar såväl uppföljning av kvalitetssäkringsaktiviteter inom området som presentationer om aktuella ämnen.

Årets program innehåller två huvudteman där vi inom svampdiagnostik får höra om varför det är viktigt att hitta Candida auris samt får en översikt om Beta-D-glukan och validering av en analysmetod. Det andra temat är STI där föreläsningarna handlar om smittspårning, HPV-screening som en del av eliminering av livmoderhalscancer, samt diagnostik av Mycoplasma genitalium och Trichomonas. Dessutom får vi höra om hur mikrobiologen i Umeå implementerar nya uppdateringen av ISO 15189.

Första dagen avslutas med gruppdiskussioner som du i samband med anmälan väljer ämne för.

Equalis omgångar kommer som alltid att redovisas under mötets gång.

”Landet runt” är en programpunkt där du som deltagare erbjuds tillfälle att dela med dig av erfarenheter från den egna verksamheten. Anmäl gärna en presentation så snart som möjligt!

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Anmälan till mötet skall vara Equalis tillhanda senast den 1 februari 2024. Det finns även möjlighet till utställning.

Det finns även möjlighet till utställning, klicka på fliken "Anmälan > Anmälan Utställare" för anmälan och mer information.