Deltagarkategorier och priser 

Medlem SOFF - 1 150 SEK/person
Annat företag - 2 300 SEK/person
Myndighet - kostnadsfritt

Alla priser är exkl. moms.

Till anmälan - Medlem SOFF
Till anmälan - Annat Företag
Till anmälan - Myndighet

Avbokning kan göras fram till den 16 augusti utan kostnad.
Det går bra att byta namn på deltagare fram till den 26 augusti.