Välkommen på Webbinarium 

Risker vid bränslelagring - Nya Riktlinjer för biobränslen och avfall.

Datum: 2021-03-23
Tid: 10.00 - 15.00 

Presentationer från webbinariet hittar ni på ri.se via ovan länk, Säker bränslelagring.


Varje år sker olyckor i form av bränder och explosioner vid hantering av biobränslen och avfall. Kommande regelverk och standarder beskriver metoder för riskidentifiering och riskminimering. RISE bjuder därför in till ett seminarium för presentation av de nya riktlinjerna samt diskussion om riskminimering vid fastbränslelagring. 
Vid seminariet deltar representanter för försäkringsbolag, räddningstjänst, standardisering och forskning. 


I Sverige orsakar hantering av och lagring av fasta bränslen bränder för hundratals miljoner kronor årligen. Internationellt finns det ett antal fall som lett till dödsolyckor. I många fall kan olyckorna spåras till bristande förståelse för de risker som finns men också till bristande kunskap om existerande regelverk. Regelverken i sig har heller inte alltid kunnat ge tillräcklig vägledning men forskning hos bl.a. RISE, har bidragit till nya och förbättrade regelverk med större möjligheter att hantera riskerna.


Under seminariet kommer ni få lyssna till många intressanta föredrag med olika aspekter inom ämnet 
Agendan hittar ni på egen flik uppe till höger.


Har du frågor?  Välkommen att kontakta Sixten Dahlbom.

Vi hälsar dig välkommen med din anmälan!