Kursen ger baskunskap om antidoping och vetskap om vilka regler som är viktiga att känna till. Alla, såväl ledare som idrottsaktiva är skyldiga att ha vissa grundkunskaper om dopingreglerna. Exempelvis hur det fungerar det med dopinglistan, dopingkontroller, vistelserapportering och om risken för doping vid användande av läkemedel, kosttillskott och missbrukssubstanser. 

Kursen riktar sig till anställda med ansvar för antidoping och förbundstränare, förbundsledare samt förtroendevalda inom SF, SDF. Den riktar sig också till RF/SISU-distrikts anställda och förtroendevalda. Även ledare och tränare från elitidrottsföreningar och lärare/tränare på RIG/NIU är välkomna att anmäla sig. 

Alla ovan uppräknade har ett långtgående ansvar att sprida kunskap om dopingregler och förebygga doping. Att delta på kursen ger en bra grund för fortsatt antidopingarbete. 

Det kommer att gå att följa kursen via livestreaming.  

Kursinnehåll:
*  Hur dopingreglerna hänger ihop och hur det påverkar idrottsutövare och ledare.
*  Hur antidopingarbetet bedrivs inom idrotten i Sverige och internationellt.
*  Dopingkontrollverksamhetens planering och praktiserande.
*  Risker och problem med kosttillskott.
*  Skillnader mellan doping inom tävlingsidrott och doping i andra sammanhang.
*  Hur idrottsledare kan hantera dessa olika problemområden.
*  Hur föreningar och förbund kan bli aktivare i antidopingarbetet.
*  Var man hittar utbildningsupplägg och tillförlitliga fakta om antidoping.

Datum, tid och plats
Den 20 oktober, kl. 09.30-16.30

Folksamhuset, Bohusgatan 14, Stockholm eller digitalt (plattform meddelas senare)

Deltagaravgift
950 kr/person inkl. fika och lunch.
550 kr/person vid digitalt deltagande.

Sista anmälningsdag
26 september 2022. Avbokning senare än 2 veckor innan kursstart debiteras med full avgift.