Välkommen till Nationell Katastrofmedicinsk konferens | Göteborg 10-11 oktober 2024 

NKMK är en årligen återkommande konferens som samlar företrädare och aktörer för olika aspekter av arbetet inom katastrofmedicin. I år hålls den på Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg och arrangeras av Centrum för Katastrofmedicin vid Göteborgs universitet

Temat för i år är Civilförsvaret och Nato - Svensk katastrofmedicin möter ett förändrat säkerhetsläge.

Konferensen erbjuder varje år unika möjligheter för forskare, krissamordnare och representanter från regioner, sjukhus, politiken, civilsamhällesorganisationer samt myndigheter med mera, att mötas kring aktuella frågeställningar, dela erfarenheter, se synergier samt och skapa nya samarbeten.

Fokus i år ligger som vanligt på att finna nya sätt att stärka svensk katastrofmedicinsk beredskap. Föredrag av både internationella och nationella forskare samt andra aktörer och paneldiskussioner står på programmet. I år kommer även de olika kunskapscentrumen inom katastrofmedicin i Sverige att ges möjlighet att berätta mer om just sin speciella inriktning och forskningsfält.

Det kommer också finnas gott om tid för personliga möten och att nätverka samt att ha trevligt tillsammans.


Kontakt
Frågor om det vetenskapliga programmet:
Email: katastrofmedicin@gu.se

Frågor kring anmälan & abstracthantering:
Email: Mötesservice Göteborgs universitet


   

 Viktiga datum

  28 jun | Anmälan öppnar
  28 jun | Abstractregistrering öppnar
  31 jul  | Sista anmälningsdag Early bird

  31 aug | Deadline för att skicka in abstract
  07 sep | Besked om antagning av abstract
  10 sep | Sista anmälningsdag