act_img
-
Geopolitics - Former Prime Minister of Finland Sanna Marin unpacks key geopolitical issues and events
Antal platser: 45/1000
act_img
-
Driving innovation in the public sector and procurement’s key role to enable this
act_img
-
Fakta som ledstång – informationsdriven precisionssjukvård när mer av samma inte är möjligt
-
Framtidens läkarutbildning: Den digitala eran
act_img
-
Beteendedesign - Beteendedriven innovation för hälsa och sjukvård
act_img
-
Internationalisering av forskning och innovation – vad innebär det i praktiken?
-
Gigantiskt digitalt omställningsarbete för att möta framtidens behov
act_img
-
Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård – realitet, utmaning eller illusion?
act_img
-
Stefan Löfven, fd Statsminister
act_img
-
Omställning av vårdsystemet – nödvändigt för patientsäkerheten
act_img
-
Välfungerande sjukvård efter behov
act_img
-
Patrik Sundström, tf VD, Inera
act_img
-
Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör, Tech Sverige
act_img
-
Bristen på läkemedel – tar det slut någon gång?
act_img
-
Tillämpad AI och use cases från när och fjärran
act_img
-
Daniel Forslund - Vårdföretagarna
-
Tidig och sen palliativ vård inom äldreomsorgen
act_img
-
Personcentrerad vård: kunskap(er) och innovationer för hälsa i föränderliga samhällen
-
Vårdens lokaler – där verksamhetsutveckling sker!
act_img
-
Medicinsk laser läker svårläkta sår i hemsjukvården
act_img
-
Upphandling som katalysator för välfärdens omställning 
act_img
-
Jämställdheten i offentlig sektor; bidrar offentlig upphandling till att förändra situationen?
act_img
-
Är AI lösningen på välfärdens utmaningar?
act_img
-
Att hantera rädsla
act_img
-
Ekonomi, framtid och omvärld
act_img
-
Hur kan hållbarhet accelereras genom aktiv kravställning i upphandlingar mot scope 3
act_img
-
Nationell vård - ett globalt tiotusenbitars-pussel
act_img
-
A realistic perspective on the future of Health(care) 
act_img
-
Korruptionsbekämpning inom kommuner och regioner
act_img
-
Vad krävs av offentlig sektor för att bidra till ökad jämställdhet?
-
Att leda en kommun från framtiden – Kungsbacka kommun berättar om sitt arbeta med att framtidssäkra kommunen
act_img
-
Geopolitics - Former Prime Minister of Finland Sanna Marin unpacks key geopolitical issues and events
Antal platser: 45/1000
act_img
-
Användbart för fler räcker till mer
-
Världens bästa vårdbyggnad
act_img
-
Stamceller – nästa generations behandlingar
act_img
-
Public procurement – contributing to better value for money?
-
Expertpanel ledd av Peter Kjäll
act_img
-
Utmaningar och möjligheter för Hälso- och sjukvården nu och framåt
act_img
-
Sexualitet inom primärvården, hur och varför?
act_img
-
10 råd för att lyckas med innovativ upphandling
act_img
-
En fördjupning i utvalda domstolsavgöranden inom offentlig upphandling 2023
act_img
-
Vetenskapliga utvärderingar som möter hälso- och sjukvårdens behov – nu och i framtiden
act_img
-
Hot och våld mot offentliganställda – hur ser utvecklingen ut? Vad säger de myndigheter Arbetsgivarverket träffar?
act_img
-
Har vi råd att bygga billigt?
act_img
-
Hur bidrar digitalisering till kontinuitet i vården?
act_img
-
Innovativ teknik och datadriven kunskap främjar barns och ungas välmående 
act_img
-
Ingen digitalisering utan inkludering och andra sanningar och erfarenheter från 2 år med covidbevis
-
Krafttag för samhällssäkerheten – vilken roll kan forskningen spela?
act_img
-
Så får vi en bättre styrning av vården
act_img
-
Konkurrens och transparens: Betydelsen av konkurrens inom upphandling och hur man säkerställer en rättvis och öppen process
act_img
-
Kloka kliniska val - en del i att hantera nutida och framtida utmaningar i hälso- & sjukvården
-
Hur kan du upphandla kommunikationstjänster med kvalitet?
act_img
-
Läkare som driver innovation i vården.
act_img
-
Säkerställa leverans genom samverkan mot gemensamma mål
act_img
-
Teknik och samhällspolitik i framtidens sjukvård
-
Så förbättrar vi språkkunskaperna i omsorgen
act_img
-
Så bryter vi tystnadskulturen och gör plats för omdömet
-
Digitalt utanförskap i en digital värld
act_img
-
Digitaliserade fastigheter – en förutsättning för jämlik vård i hela landet
act_img
-
Digital Resiliens – vägar framåt för att stärka samhällets digitala motståndskraft
act_img
-
Artificiell Intelligens är redan här - men använder vi denna intelligens på rätt sätt och vad behöver vi tänka på?
act_img
-
Bortom AI-hypen: Om AIs roll i framtidens hälso- och sjukvård.
act_img
-
Styrning av digitalisering – varför är det så svårt?
act_img
-
Framtidens inköp – behovet av klimatengagemang, innovation och förmågan att attrahera kompetens
act_img
-
Agenda 2030 - om kraften i omställningen till en hållbar utveckling
act_img
-
AI-tekniker möjliggör ökad precision i bedömningen av psykisk ohälsa
act_img
-
Privata sjukvårdsförsäkringar - ett hot mot gemensam välfärd
act_img
-
Tillsammans mot psykisk ohälsa hos dagens och kommande generationer
-
När ledarna känner sig som morfar med två fjärrkontroller till tvn
act_img
-
Införande av läkemedelsgivare under Covid-19 Skellefteå kommun
act_img
-
Med unga i fokus
-
Hur stoppar vi ekonomisk brottslighet tillsammans?