Utbildningshalvdag om epilepsi

Måndagen den 27/3 kl 09-12 på Wallenberg konferenscenter

Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna, men kunskap om epilepsi saknas ofta utanför sjukvården. I samband med en epilepsikonferens vid Göteborgs universitet ordnas därför en utbildningshalvdag måndagen den 27 mars. Programmet är tänkt för dig som behöver kunskap om epilepsi i någon yrkesmässig roll utanför sjukvården, exempelvis som chef, eller inom skola, personlig assistans, eller HR-verksamhet. Utbildningshalvdagen ger en bra grundläggande förståelse för epilepsi och vilka svårigheter sjukdomen kan – men inte måste – ge upphov till.  Även du som själv har epilepsi eller är närstående är förstås välkommen.

Utbildningshalvdagen är kostnadsfri och genomförs med stöd av Epilepsiföreningens stiftelser. Halvdagen ordnas i samband med STESS, ett internationellt möte om epilepsi som arrangeras av Göteborgs universitet (www.stess2023.se).

Om du är anmäld och fått förhinder ber vi att du snarast meddelar detta till congress@resia.se. Eventuell avbokning måste ske senast 48 h innan arrangemanget, annars debiteras en avbokningsavgift om 300 kr inkl 25% moms.

Plats: Wallenberg konferenscenter, sal Europa.

Program

09.00– 10.00 Om epilepsi: behandling och vad man ska göra vid anfall

10.00 – 10.30 Fika

10.30-11.15 Epilepsi i arbetslivet

11.15-12.00   Presentation av Sahlgrenskas Epilepsicentrum – den högspecialiserade epilepsiverksamheten i VGR - och epilepsisjukvården i VGR.

Lunch

Fika och lunch ingår. 

Välkomna!

Epilepsiteamet Sahlgrenska