Välkommen till SciFest 2023


På SciFest finns tre sorters aktiviteter: 

  • Workshop - för att delta i en workshop behöver den förbokas 
  • Föredrag - för att delta i föredrag behöver den förbokas. Är märkt ”På scen” i aktivitetslistan.
  • Nonstop - för att delta i nonstop så går man fritt fram till montern, kan ej förbokas.

 
På mässan hittar du både workshop- och nonstop-aktiviteter. Föredrag sker på scenen.  
I bokningssystemet är endast bokningsbara workshops listade. Beskrivning av nonstops-aktiviteterna h
ittar ni på www.scifest.se/skola.

Allt deltagande är kostnadsfritt!
 

Välj målgrupp för att gå vidare