Välkomna till 2024 års studiedagar i Malmö

Den 28 - 30 augusti är det dags för årets höjdpunkt i Malmö!

Så även för alla medlemmar i hela vårt avlånga land.

Årets studiedagar har som vanligt på programmet aktuella och spännande föredrag i skilda ämnen. Brottsförebyggande arbete och välfärdsbrottslighet. Lagrådsremissen avseende en ny socialtjänstlag, AI och digitalisering, klimatanpassning, JOs tillsyn och ständigt återkommande offentlig upphandling.

I år kommer vi att hålla till i och i anslutning till Malmö Live. Konferenshotellet hittar du intill Malmö Central och ett stenkast ifrån pulsen kring Lilla Torg. 85 meter över marken har du en fantastisk utsikt över staden samt närhet till Malmös egen strand, Ribersborg. Är du en vän av arkitektur, både gammalt och nytt, så hittar du både Malmöhus Slott och Turning Torso på gångavstånd från hotellet.

Malmös historia sträcker sig 800 år tillbaka i tiden, men spåren efter de första människorna är betydligt äldre än så. Malmö var länge en av Sveriges största industristäder. Idag är Malmö den stad i Sverige som växer snabbast. Genom freden i Roskilde som slöts den 26 februari 1658 kom Malmö att lyda under det svenska riket och den 1 mars togs staden i besittning genom att svenska trupper marscherade in. Malmöhus slott överlämnades till den svenske översten Johan von Essen och en 400–årig tillvaro som dansk stad var till ända. I ett köpmanshus vid Stortorget installerade sig greve Otto Stenbock som generalguvernör över Skåne, Halland och Bleking. På samma plats ligger dagens länsresidens.

Motstånd mot svenskarna
Alla tänkte inte finna sig i de nya förhållandena och i Malmö smiddes planer mot de nya herrarna. Vid jultid år 1658 planerade några ledande borgare i Malmö att genom en kupp överrumpla de svenska soldaterna på Malmöhus och ta över staden. Kuppförsöket sattes i verket natten efter annandag jul år 1658, men allt misslyckades. Några kuppmakare avrättades och ett relativt lugn inträdde.

Vilka följder SKJFs årsmöte och studiedagar kommer att få återstår att se.

Det ska bli fantastiskt roligt att se er alla återigen och jag hoppas att ni får tillfällen till omfattande nätverkande och att återse eller träffa nya kollegor.

Varmt välkomna!

Niklas Witt
Ordförande
Sveriges Kommunaljuridiska förening