act_img
-
Canea - Verksamhetsutveckling och organisationsutveckling
act_img
-
Atea - Ger den nya lagstiftningen nya möjligheter för bättre vård?
act_img
-
PinMeTo - Hur vi får era platser optimerade för lokal sökning?
act_img
-
Nycklar till konfliktmodigt ledarskap
act_img
-
Verksamhetsutveckling genom digitalisering inom LSS
act_img
-
Abilia - Rätt hjälpmedel i rätt tid kan göra verklig skillnad
act_img
-
Vägen att nå digital kommunikation oavsett språk: Care to Translate i Norska Hälso-regionen HSØ
-
Digital välfärdsteknik - framtidens trygghet för våra äldre?
act_img
-
Habbie - digital tjänst för rehabilitering, habilitering och förebyggande träning
act_img
-
SFMI - Svensk Förening för Medicinsk Informatik
act_img
-
Atea - upphandling/ kravställning för att köpa välfärdsteknik
act_img
-
Stäng 350 äldreboenden - Och skapa världens bästa äldreomsorg!
act_img
-
Precisionshälsa med funktionsmedicin: Din nyckel till ett friskare liv
act_img
-
Beteendedesign - Beteendedriven innovation för hälsa och sjukvård
-
Chorus
-
SFMI - Svensk Förening för Medicinsk Informatik (del 2)
act_img
-
Strikersoft - tekniska och kommersiella lösningarna på nya disruptiva affärsidéer.
act_img
-
AI och innovation i morgon dagens hälso- och sjukvård – vad betyder det för mig som patient och för hälso- och sjukvården?
act_img
-
Praktisk hållbarhet - arbetsplats
act_img
-
Mitt Liv - inom mångfald och inkludering
act_img
-
Mingel - fritt för alla besökare
act_img
-
Medicinsk laser läker svårläkta sår i hemsjukvården
act_img
-
Färdigsnackat – Nu gör vi verkstad av ”Vägbeskrivningen för patientmedverkan inom medicinteknik”
act_img
-
Seniorboda – ett spel om möjligheterna med välfärdsteknologi
act_img
-
Canea - Verksamhetsutveckling och organisationsutveckling
act_img
-
PinMeTo - Hur vi får era platser optimerade för lokal sökning?
act_img
-
Verksamhetsutveckling genom digitalisering inom LSS
act_img
-
Abilia - Rätt hjälpmedel i rätt tid kan göra verklig skillnad
act_img
-
Vägen att nå digital kommunikation oavsett språk: Care to Translate i Norska Hälso-regionen HSØ
-
Digital välfärdsteknik - framtidens trygghet för våra äldre?
act_img
-
Habbie - digital tjänst för rehabilitering, habilitering och förebyggande träning
act_img
-
SFMI - Svensk Förening för Medicinsk Informatik
act_img
-
Atea - upphandling/ kravställning för att köpa välfärdsteknik
act_img
-
Stäng 350 äldreboenden - Och skapa världens bästa äldreomsorg!
act_img
-
Precisionshälsa med funktionsmedicin: Din nyckel till ett friskare liv
act_img
-
Beteendedesign - Beteendedriven innovation för hälsa och sjukvård
-
Chorus
act_img
-
Mingel - fritt för alla besökare
act_img
-
Medicinsk laser läker svårläkta sår i hemsjukvården
act_img
-
Färdigsnackat – Nu gör vi verkstad av ”Vägbeskrivningen för patientmedverkan inom medicinteknik”
act_img
-
Atea - Ger den nya lagstiftningen nya möjligheter för bättre vård?
act_img
-
Nycklar till konfliktmodigt ledarskap
-
SFMI - Svensk Förening för Medicinsk Informatik (del 2)
act_img
-
Strikersoft - tekniska och kommersiella lösningarna på nya disruptiva affärsidéer.
act_img
-
AI och innovation i morgon dagens hälso- och sjukvård – vad betyder det för mig som patient och för hälso- och sjukvården?
act_img
-
Praktisk hållbarhet - arbetsplats
act_img
-
Mitt Liv - inom mångfald och inkludering
act_img
-
Seniorboda – ett spel om möjligheterna med välfärdsteknologi