Välkommen till den 12:e Nationella prioriteringskonferensen
11-12 oktober 2023 i Malmö

Jämlik vård för alla – störst behov först

 

Nationella prioriteringskonferensen är en mötesplats och ett forum för kunskapsutbyte för dig som arbetar med prioriteringar inom vård och omsorg på ett eller annat sätt. Bli uppdaterad om det senaste med givande föreläsningar och workshops, få ny kunskap, diskutera aktuella frågor och utbyt erfarenheter med andra. Konferensen samlar beslutsfattare och tjänstepersoner från regioner och kommuner, yrkesverksamma inom vård och omsorg, myndighetspersonal, företrädare för intresse-, yrkes-, fackliga och patientorganisationer, samt läkemedels- eller medicintekniska företag. Medverkar gör bland andra sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

Den 12:e Nationella prioriteringskonferensen hålls den 11-12 oktober 2023 på Slagthuset i Malmö, med ett förmöte den 10 oktober där utbildning i prioriteringskunskap ges. Konferensen fokuserar bland annat på metoder och arbetssätt, etiska frågeställningar, organisering av prioriteringsprocesser, rollfördelning mellan aktörer och lämpliga beslutsunderlag. Nationella prioriteringskonferensen arrangeras vartannat år av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet, detta år i samverkan med Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen. Sista anmälningsdag är den 24 september.

Det extra seminariet den 12 oktober kl. 14.00-15.30: Resursfördelning och prioritering i kommuner – hur kan horisontella prioriteringar göras? kommer att livesändas via Zoom webinar. För att se det digitalt, logga in på följande Zoom-länk vid tidpunkten för seminariet. Ingen föranmälan krävs. Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/63031882972. Läs mer om seminariet på sidan Program i menyn.