Vad är Trippus?
Trippus är det verktyg du redan har genomfört din bokning genom och det verktyg vi använder oss av för att genomföra omröstningar vid själva stämman. Alla röstberättigade kommer att få en personlig länk via SMS för att kunna delta.

Vad är Zoom?
Zoom är en video-kommunikationsplattform för interaktiva möten som vi använder oss av för att genomföra Famnas årsmöte 2021 i realtid.

Användarinformation

Famnas årsmöte 2021 bjuder in till ett Zoommöte.

Vi rekommenderar att man använder Zoom-tjänsten via en dator (inte via mobil) eftersom röstningsförfarandet sker via din mobil.

Om du som stämmoombud planerar att begära ordet för någon punkt skall ditt inlägg göras muntligen via Zoom. När du ansluter till Zoom-mötet så kommer du få möjlighet att ställa in ljudet. Se till att du har en fungerande mikrofon via datorn eller via hörlurar.

Alla deltagare måste se till att ha ljudet avslaget dvs vara "mutade" under stämman för att inte riskera att skapa störande ljud.Tips: Introduktion till hur man använder Zoom
På svenska:
Zoom - Anslut till ett möte
https://www.youtube.com/watch?v=PcUgz-j3SPI

På engelska:
Zoom live training webinar
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360029527911