NATIONELLT STRÅLMÖTET 2023
23-24 mars 2023 

Mötet äger rum på First Hotell Witt i Kalmar.


Välkommen till SSOF:s Nationella strålmöte i Kalmar!

Svensk Strålonkologisk Förening bildades i september 2021 och är öppen för alla som är verksamma inom svensk strålbehandling, främst läkare strålsjuksköterskor och sjukhusfysiker. Föreningens syfte är att verka för att stödja utvecklingen av svensk strålbehandling, där främst problem med kompetensförsörjning och låg aktivitet inom forskning och utveckling är problemområden som uppmärksammats i ett flertal rapporter på senare år.

Den senaste är en jämförelse med andra nordiska länder i en benchmarking-rapport som presenterade i höstas.

På programmet står bland annat presentation av de forskningsprojekt som fått anslag från Cancerfondens speciella utlysning för forskning rörande strålbehandling på sammanlagt 130 miljoner.

SSOF har sedan starten vuxit snabbt och har i dag cirka 200 medlemmar. Föreningen har också etablerat sig som en viktig aktör bland alla de som engagerar sig i arbetet för att vända den negativa utvecklingen som beskrivs i ovan nämnda rapporter. Föreningen medverkade också vid den branschhistoriska föreningens möte i Uppsala i augusti 2022 där ett symposium om situationen i svensk strålbehandling diskuterades med företrädare för industri, politik och universitet.

ANMÄLAN STÄNGDES 28 FEBRUARI