NATIONELLT STRÅLMÖTET 2023
Den 23-24 mars 2023 i Kalmar.


Mötet äger rum på First Hotell Witt och börjar på eftermiddag den 23 samt avslutar vid lunch den 24.

Alla med intresse av att utveckla svenska strålbehandling är välkomna till det andra nationella mötet!

Mer information kommer inom kort.