Vi önskar Dig varmt välkommen till SSKRs 8:e nationella kongress

På årets tema ligger Kroppen, Själen och Lusten i fokus.
Som vi alla vet kan kirurgiska ingrepp och medicinska behandlingar påverka både vår kroppsuppfattning och självkänsla. 

Det är inte ovanligt att sexlusten tillfälligt försvinner i samband med svår sjukdom. Det kan bero på stress och oro men också på grund av att det kan kännas obekvämt och smärtsamt.
Har då sex någon riktig plats i livet om man drabbats av cancer? Får man ens fråga om sex och samliv när man är svårt sjuk? Svaret är – ja.
Behovet av närhet och kroppskontakt försvinner inte för att man har en svår sjukdom – snarare tvärtom! Då om någonsin behöver man bli bekräftad, höra att man duger och att man fortfarande är älskad. Detta gäller man som kvinna, gammal som ung. Har samlivet och sexualiteten varit en viktig del i ens liv innan sjukdomen så är ofta önskan att det kommer att fortsätta att vara det.

Att insjukna i svår sjukdom eller cancer skapar ofta en kris. Att prata om sin sjukdom är ett av de viktigaste verktygen för den drabbade att hålla hoppet uppe och för att kunna hantera situationen. Har vi rätt ”verktyg” inom vården för att möta dessa personer?

Vår förhoppning är att Du under denna kongress ska får ny och fördjupad kunskap inom området och att detta leder att du kan stötta och vägleda dina patienter rätt.

Ett annat viktigt område vi kommer att beröra är hälsoekonomi. Vad är det? Hälsoekonomi används för att analysera hälsa och sjukvård ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Men vad betyder det för mig och mina patienter?

Vi kommer att avsluta dagarna med en inspirationsföreläsning av en prisad förläsare inom området arbetsglädje.

Vi vill därför rikta ett stort tack till följande företag som gjort denna kongress möjlig. Axotan, Coloplast, ConvaTec, Dansac och MCare.

Varmt välkommen

Jeanette Fingren
Ordförande SSKR