Är ni en liten församling med få konfirmander? Kanske är det svårt att arrangera ett eget läger med knappa resurser? Välkommen på Läger för små konfirmandgrupper där ni får träffa fler församlingar med små grupper och ha läger tillsammans! I samarbete med stiftsgårdspedagog, präst och musiker skapar vi ett läger med gemenskap, undervisning, lek och andakter där konfirmander och ledare från olika församlingar får tillfälle att lära känna varandra. Andakter och gudstjänster firas i Livets kapell och gården har mycket att erbjuda i aktiviteter med bl.a teambana, skaparrum och biorum.  

Målgrupp:
Församlingar med små konfirmandgrupper.

Tid och plats:
Start fredag 13 oktober kl.18.00
Slut  söndag 15 oktober kl.14.00
På Stiftsgården Stjärnholm

Kontakt:
Vid frågor gällande lägret: Cecilia Sundkvist, 0152-23486
Vid frågor gällande anmälan, kost och liknande: Josefin Bredberg
0152-23487

Kostnad:
1250 kr per konfirmand och ungdom under 18 år för två dygn, kost och boende i logement.
1900 kr per vuxen för två dygn kost, och logi

Anmäl dig här senast 12/9