Varmt välkommen till
konferensen Rörnät och Klimat 2023

21-22 mars 2023 | Göteborg | Gothia Towers 


Svenskt Vatten bjuder in till den årliga konferensen om Rörnät och Klimat (RÖK) den 21-22 mars 2023 på Gothia Towers i Göteborg. Precis som tidigare år har konferensen en bred målgrupp och riktar sig både till dig som jobbar operativt med rörnät och till dig som arbetar med strategiska frågor och samhällsplanering. Svenskt Vattens välbesökta RÖK-konferens visar ett stort behov av att regelbundet samla och dela kunskap och erfarenheter mellan VA-organisationer och branschens övriga aktörer på RÖK-temat. Varmt välkommen att delta på 2023-års RÖK-konferens!

Vi upplever just nu att omvärlden förändras i en snabb takt. För årets RÖK har vi därför valt ut tre teman som vi tror kommer att en stor påverkan under kommande år.

Investeringar
Svenskt Vatten har under senare år sett att investeringstakten har ökat men även att den behöver öka ännu mer för att möta dagens behov. Att takten har ökat innebär att vi ser ett behov av att fånga upp de erfarenheter vi lärt oss under resans gång för att på så vis försöka få ett ännu mer effektivt genomförande. Investeringar är därför ett av de tematiska områden vi valt ut för årets konferens.

Vattenförbrukning
I samband med att dricksvattendirektivet såg vi en trend att vi kommer behöva arbeta mer med att förstå vart vårt vatten tar vägen. Samtidigt ser vi att vattenförbrukningen i våra samhällen är på väg att påverkas av teknikutveckling och medvetenhet. Under RÖK vill vi därför spana efter vilken framtid vi är på väg att möta och hur de svenska VA-organisationerna kan jobba mer effektivt för att identifiera svinn i ledningssystemen.

Klimat
Att klimatet förändras leder bland annat till ökad risk för värmeböljor och förändrade nederbördsmönster. Under detta tema kommer vi få veta mer om hur städer förbereder sig och hur de hanterar de konsekvenser som uppstår.


Varmt välkommen!

Svenskt Vatten