Läger för små konfirmandgrupper är till för församlingar med få konfirmander och låg personalbemanning som vill åka på läger men har svårt att ordna egna läger.

Välkommen att ha läger tillsammans med andra församlingar på stiftsgården i samarbete med stiftsgårdspedagog, kaplan och musiker! Tillsammans skapar vi ett läger med gemenskap, undervisning, lek och andakter där konfirmander och ledare från olika församlingar får tillfälle att lära känna varandra. Andakter och gudstjänster firas i Livets kapell och gården har mycket att erbjuda i aktiviteter med bl.a teambana, skaparrum och biorum. 

Målgrupp:
Församlingar med små konfirmandgrupper.

Tid och plats:
Start fredag 22 mars kl.18.00
Slut  söndag 24 mars kl.14.00
På Stiftsgården Stjärnholm

Kontakt:
Vid frågor gällande lägret: Cecilia Sundkvist, 0152-23486
Vid frågor gällande anmälan, kost och liknande: Josefin Bredberg
0152-23487

Kostnad:
1220 kr per konfirmand och ungdom under 18 år för två dygn, kost och boende i logement.
1990 kr per vuxen för två dygn kost, och logi

Anmäl dig här senast 20/2