Skolkurator Next Level - identitet, förändrade arbetssätt och karriärvägar

Precis som tidigare kommer Skolkuratorsdagarna att ha fokus på aktuella metoder, juridik och forskning. Årets nyheter är att styrelsen kommer att utse ”Årets Skolkurator 2021”. Dessutom kommer Speak up medföra en ökad delaktighet från skolkuratorer runtom i landet, med korta presentationer om deras värdefulla arbete.

Med anledning av osäkra pandemitider kommer Skolkuratorsdagarna 2021 vara en kombination med dels en fysisk konferens med endast 100 exklusiva platser, dels en digital konferens.

Den 4-5 oktober är den fysiska konferensen på hotell Clarion Sign i Stockholm. Den kommer givetvis att anpassas efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Den digitala konferensen innebär att föreläsningarna är tillgängliga under perioden 11 oktober- 7 november.
Föreläsningarna kommer inte att livestreamas.

Vi ser fram emot inspirerande och utvecklande dagar tillsammans!

Välkommen med din anmälan till Skolkuratorsdagarna 2021!

Datum och tid:

måndagen den 4 oktober 2021 kl. 09.00 -
tisdagen den 5 oktober 2021 kl. 16.00

Plats:

Clarion Hotel Sign, Stockholm


Anmälan

Då de senaste åren inneburit starkt begränsad möjlighet att träffa och nätverka med kollegor har styrelsen detta år valt att inte ha utställare på plats. Vi vill istället uppmana deltagare på konferensen att på raster umgås och utbyta erfarenheter med varandra.

Fysiskt deltagande
Du deltar på plats under hela konferensen.

Obs! Hotell ingår inte i deltagaravgiften men kan läggas till mot en extra kostnad i samband med din anmälan.

Digitalt deltagande
Du tar del av inspelningar av varje föreläsning på egen hand under perioden 11 oktober – 7 november. Föreläsningarna finns tillgängliga i obegränsad form under hela perioden och du kan själv välja när och hur du tar del av innehållet. Föreläsningarna kommer ej att livestreamas.
 

På vilket sätt kommer du delta på konferensen?

Sista anmälningsdag till den fysiska konferensen har förlängts och det går fortsatt att anmäla sig.

Fysisk konferens på plats

Digitalt deltagare via internet

Föreläsare

Styrelse och inbjudna gäster


Konferensavgifter

Fysisk konferens på plats 4 495 kr
Digitalt deltagande via internet 1 495 kr
Alla summor är inklusive moms.


Program

Måndagen den 4 oktober
09.00-09.30 Inledning
09.30-10.15 "Vart är vi på väg? - En framtidsspaning om elevhälsoarbetet och skolkuratorns roll" Petri Partanen
I sin föreläsning kommer Petri delge erfarenheter kring hur elevhälsoarbetet utvecklats historiskt fram tills idag, och hur det kan tänkas utvecklas framöver. Inte minst betonas vikten av främjande och förebyggande arbete i lagtexter och från skolmyndigheter, men vad innebär det för det åtgärdande arbetet, både tvärprofessionellt och för skolkuratorn i sitt sammanhang? Petri kommer också delge erfarenheter från sitt samarbete som psykolog ”i armkrok” med skolkuratorer genom åren, och reflektera kring skolkuratorns förändrade roll.
10.15-10.45 Fika och nätverkande med kollegor
10.45-11.30 "Vart är vi på väg? - En framtidsspaning om elevhälsoarbetet och skolkuratorns roll" fortsättning
11.30-12.00 "Mer än bara prat" Evelina Plantin, Emma Gustavsson
Evelina Plantin och Emma Gustavsson arbetar sedan 4 år tillbaka som skolkuratorer i Centrala barn- och elevhälsan i Sundbyberg. I juni 2020 startade de podden "Mer än bara prat" för att lyfta och stärka kuratorns roll i skolan. Skolkuratorsyrket innebär så mycket mer än att ”bara” prata. Deras förhoppning är att podden ska bidra till att synliggöra elevhälsans viktiga arbete på skolorna.

De kommer att berätta om hur de ser på årets tema Skolkurator Next level och hur podden förhoppningsvis kan bidra till att utveckla på vilket sätt på vilket sätt skolkuratorns kompetens kan användas i skolan.
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.45 "Psykosocialt arbete i skolan - möjligheter och utmaningar" Per Jansson, Maria Kjellgren
Per och Maria kommer utifrån sina respektive forskningsprojekt prata om utmaningar och möjligheter i det psykosociala arbetet i skolan.
13.45-14.15 Fika och nätverkande med kollegor
14.15-15.00 "Psykosocialt arbete i skolan - möjligheter och utmaningar" fortsättning
15.00-16.00 SPEAK UP
Korta anförande där vi får ta del av skolkuratorers hjärtefrågor och framgångsrika arbetssätt.
16.00-16.30 Årsmöte Sveriges Skolkuratorers Förening
19.00-22.00 Middag med underhållning
Tisdagen den 5 oktober
09.00-10.00 ”Ny framtida lagstiftning och digitalisering- hur påverkas elevhälsans/kuratorns arbete?” Staffan Olsson
Elevhälsans inklusive skolkuratorns verksamhet är stadd i snabb förändring. Digitaliseringen i skolan har ökat, FN:s barnkonvention har blivit svensk lag och en ny hållbar socialtjänstlag har utretts med bl.a. ett förtydligat barnrättsperspektiv. Hur påverkar detta samt sannolika förändringar i skollagstiftningen om elevhälsa möjligheten för dig som kurator att ge elever ett fullgott stöd.
10.00-10.15 Årets skolkurator 2021
Styrelsen utser och tilldelar pris för Årets skolkurator.
10.15-10.45 Fika och nätverkande med kollegor
10.45-11.45 ”Digital Elevhälsa” Ingrid Lunden, Malin Hagström
En föreläsning om vikten av att finnas där för elever trots att man inte är på skolan fysiskt.När Covid 19, våren 2020 slog hårt mot skolorna i Sverige och många elever isolerades hemma, valde Centrala Barn och elevhälsan i Norrtälje att hitta nya vägar för att eleverna skulle få stöd när de hade behov av det.
11.45-12.15 Akademikerförbundet SSR:s Novusundersökning
12.15-13.15 Lunch och nätverkande med kollegor
13.15-13.30 Presentation av Sveriges Skolkuratorers Förenings nya styrelse
13.30-14.15 ”Socionom – och sen då?” Malin Johansson
Socialt arbete är ett vidsträckt fält med stora möjligheter att välja område att verka i eller grupp att arbeta med. En socionomexamen är en biljett in till ett flertal olika arenor med möjlighet att arbeta på olika nivåer.Under denna punkt kommer vi diskutera potentialen, karriärvägar och hur man som socionom kan fylla på sin kunskap genom fortsatt kontakt med studenter och lärosäte.
14.15-14.45 Fika och nätverkande med kollegor
14.45-15.45 "Ett gott skratt förändrar det mesta! Humor och hälsa i praktiken" Karin Adelsköld
Att ett gott skratt förlänger livet har sen länge bekräftas av vetenskapen. Men nyare forskning visar även att humor och skratt är ett mycket effektivt verktyg mot stress och psykisk ohälsa om det används strategiskt. Karin Adelsköld berättar om den senaste humorforskningen och visar hur man rent praktiskt kan öka effektiviteten och kreativiteten samt minska stress och ohälsa med hjälp av humor. På arbetsplatsen såväl som i livet.
15.45-16.00 Avslutning av 2021 års Skolkuratorsdagar


Föreläsare

Petri Partanen
Föreläsning "Vart är vi på väg? - En framtidsspaning om elevhälsoarbetet och skolkuratorns roll"

Petri Partanen är fil.dr., leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi, med över 25 års erfarenhet från elevhälsoområdet. Han har anlitats som sakkunnig av Skolverket och SPSM i olika sammanhang, bl.a. i samband med kunskapsöversikten ”Hälsa för lärande – lärande för hälsa” (Skolverket, 2019).
Evelina Plantin, Emma Gustavsson
Föreläsning "Mer än bara prat"

Evelina Plantin och Emma Gustavsson arbetar sedan 4 år tillbaka som skolkuratorer i Centrala barn- och elevhälsan i Sundbyberg.
Per Jansson
Föreläsning "Psykosocialt arbete i skolan - möjligheter och utmaningar" tillsammans med Maria Kjellgren

Per Jansson är socionom och utbildad i grundläggande psykoterapi med familjesystemisk inriktning, handledare i psykosocialt arbete samt kommundoktorand (Åre kommun) vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Per forskar om skolkuratorers professionella praktik.
Maria Kjellgren
Föreläsning "Psykosocialt arbete i skolan - möjligheter och utmaningar" tillsammans med Per Jansson

Maria Kjellgren är aukt. socionom, leg. psykoterapeut, leg.hälso- & sjukvårdskurator, handledare och lärare i psykoterapi samt kommundoktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Marias forskning handlar om de individuella samtal som sker mellan skolkurator och barn/ungdom.
Staffan Olsson
Föreläsning ”Ny framtida lagstiftning och digitalisering- hur påverkas elevhälsans/kuratorns arbete?

Författare, föreläsare och tidigare lärarutbildare.
Medverkar sedan 2009 som expert på elevhalsan.se
Ingrid Lunden
Föreläsning ”Digital Elevhälsa” tillsammans med Malin Hagström

Ingrid Lunden har vikt större delen av sitt yrkesverksamma liv åt att arbeta för elevers bästa som skolkurator. Ingrids kunskap, som hon samlat under sina över 30 år som skolkurator, kommer nu till sin rätt i hennes uppdrag som samordnare av skolkuratorerna i Centrala barn och elevhälsan i Norrtälje. Ingrid är auktoriserad Socionom och handledare samt vidareutbildad i bl a CPS och NVC samt korttidsterapi. Ingrid håller en tydlig lösningsfokuserad linje i sitt arbete och brinner för att arbeta förebyggande och främjande.
Malin Hagström
Föreläsning ”Digital Elevhälsa” tillsammans med Ingrid Lunden

Malin Hagström är före detta skolkurator och arbetar numera som Samordnare av insatser för barn och ungas psykiska hälsa i Norrtälje. Med sitt tydliga barn och elevfokus är Malin van vid att arbeta lösningsfokuserat utifrån vad barnets behov är och alltid tänka ”det fungerade för en hur kan vi få det att fungera för fler”?
Josefine Johansson
Föreläsning "Akademikerförbundet SSR:s Novusundersökning"

Josefine Johansson ombudsman med ansvar för professionsfrågor inom socialt arbete presenterar årets skolkuratorsenkät.
Malin Johansson
Föreläsning ”Socionom – och sen då?

Malin Johansson har arbetat som skolkurator inom elev- och studenthälsa och undervisar sedan 2017 socionomer som adjunkt i socialt arbete vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Hon är en av skribenterna i antologin ”Socialt arbete i skolan” och har tidigare suttit i styrelsen för Sveriges Skolkuratorer.
Karin Adelsköld
Avslutningstalare

Karin Adelsköld är journalisten vars liv förändras när hon vid 35 års ålder hamnade på en kurs i standupcomedy av en slump. På tre år gick hon från att vara en arbetslös, utbränd småbarnsmamma till att utses till Årets Kvinnliga Komiker. Sen dess har hon studerat den globala humorforskningen, skrivit böcker om humor och hälsa, humorcoachat företag och myndigheter samt jobbat aktivt med at få in skrattets betydelse i den offentliga debatten för att få fler att ta humor på allvar.


Kontakta oss

För frågor gällande din anmälan eller frågor som rör konferensen, vänligen kontakta

Resekompani AB
Ulrica Malmesjö
026-26 70 70
resor@resekompani.se


Hitta hit