MÖTESPLATS BIOSFÄR
-från forskning till innovation, från innovation till transformation

 

DEN 10-12 OKTOBER 2022 UMEÅ & KRISTIANSTAD

Är du forskare, samhällsaktör, beslutsfattare eller forskningsfinansiär?
Gillar du att samarbeta över sektors- och ämnesgränser för hitta innovativa lösningar för ett hållbart samhälle?
I så fall är Mötesplats Biosfär konferensen för dig! Här utforskar och utvecklar du praktiska lösningar för genomförande av Agenda 2030 med Sveriges biosfärområden som arena.

Mötesplats Biosfär är den första nationella biosfärkonferensen som syftar till att stärka kopplingen mellan kunskapsutveckling, praxis och policy. Konferensen arrangeras 10 - 12 oktober 2022 i Skåne och i Västerbotten - en del av Sápmi, som en gemensam hybridkonferens.

Konferensen arrangeras av Biosfärprogrammet Sverige, Lunds universitet, Umeå universitet och SLU i Umeå, i samarbete med biosfärområdena Kristianstads Vattenrike och Vindelälven-Juhttátahkka samt biosfärkandidaturen Vombsjösänkan.