Kontaktseminar for bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien

Tirsdag 15. mars kl. 09.00-11.30

 

I forbindelse med årets utlysning av tilskudd i bransjeprogrammene, inviterer Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og partene i arbeidslivet til kontaktseminar for olje-, gass- og leverandørindustrien. 

Seminaret vil legge til rette for at virksomheter og tilbydere kan samarbeide om å utvikle kompetansetilbud som bransjen har behov for. I tillegg vil seminaret gi en bedre forståelse for hva bransjeprogrammet er og hva som er de viktigste kompetansebehovene fremover.  

Seminaret gjennomføres digitalt. Alle deltakere oppfordres også til å melde inn ønske om tematikk for samarbeid mm.  

Det vil være veiledere tilgjengelig under seminaret. Dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere kan du ta kontakt med Elisabeth Bøe, elisabeth.boe@hkdir.no.

 

Påmelding

For å delta på kontaktseminaret må du registrere deg via vårt påmeldingssystem Trippus. Målet med kontaktseminaret er å koble virksomheter og tilbydere sammen. I påmeldingsskjema vil vi derfor be om at vi kan dele din kontaktinformasjon med andre deltakere.

Seminaret gjennomføres i Zoom. Møtelenke sendes til påmeldte deltakere i forkant av seminaret.

Alle som vil delta på kontaktseminaret må melde seg på senest tre dager før seminaret.  Denne siden vil bli oppdatert med program og mer informasjon. 

 

Meld deg på kontaktseminaret